MŪSŲ  ĮMONĖS  VERTYBĖS

 

INOVATYVUMAS

Tai nuolatinis noras tobulėti ir keistis

Tai nuolatinė naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų paieška

Tai supratimas, kad inovacijos ir kompetencija yra mūsų konkurencinio pranašumo pagrindas

Naudojame „Bosch“ atsargines dalis ir dirbame remdamiesi „Bosch“ gairėmis

 

PROFESIONALUMAS

Tai sukauptos žinios, įgyta patirtis ir nuolatinis mokymasis bei atvirumas naujovėms

Tai dalinimasis žiniomis bei įgyta patirtimi su klientais, kolegomis ir partneriais

Naudojame „Bosch“ atsargines dalis ir dirbame remdamiesi „Bosch“ gairėmis

 

LYDERYSTĖ

Tai aiškus ilgalaikės vizijos ir trumpalaikių tikslų suvokimas bei jų siekimas

Tai neišsenkantis entuziazmas, noras visada būti priekyje, dirbti geriau, lanksčiau ir kūrybiškiau

Tai atsakomybės už drąsius sprendimus prisiėmimas

 

ATSAKOMYBĖ

Užtikriname aukščiausius kokybės darbus ir esame visiškai atsakingi už visus atliktus darbus

Tai pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas su partneriais, vykdome sutartyse nustatytus pažadus ir įsipareigojimus

Tai socialinė atsakomybė: pagarba žmogui, visuomenei ir gamtai

 

SKAIDRUMAS

Visada susisiekiame su klientu prieš pradėdami neplanuotus/nenumatytus darbus

Garantuojame pagrįstas kainas ir teikiame klientui mokėjimo pasiūlymus

Užtikriname greitą kliento atvejo nagrinėjimą

 

PAGARBA ŽMOGUI

Tai garbingas ir sąžiningas elgesys su klientais

Tai pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas

Tai įmonės tradicijų bei kultūros puoselėjimas

Tai šiltų, pagarbių santykių su aplinkiniais kūrimas

 

 

MES RŪŠIUOJAME ATLIEKAS IR PRISIDEDAME PRIE GAMTOS TAUSOJIMO VARTODAMI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS ŠALTINIUS